Kundeservice

Kundeservice er den første kontakt mellem selskabet og en person, uanset om personen er kunde hos bwin eller ej. Derfor skal alle spørgsmål rettes til kundeservice via en formular, som du finder på vores kontaktside. Det er vigtigt, at du angiver visse personoplysninger, så vi kan identificere dig. Beskriv også problemet du ønsker at få hjælp med. På kontaktsiden finder du mere information, om hvordan du kommer i kontakt med kundeservice, som er selskabets hovedkontakt.

Kundeservice-teamet tager dine spørsmål alvorligt og prøver at give dig et så præcist og hurtigt svar som muligt. Vi beder dig derfor om ikke at sende flere emails med det samme spørgsmål, da dette ikke gør svartiden hurtigere. Al kommunikation med dig besvares nemlig i kronologisk rækkefølge.

Vi vil også minde dig om, at du altid kan gå ind og se på vores hjælpsider, som er en glimrende informationskilde. Har du spørgsmål, kan du derfor først tjekke vores Betingelser og vilkår og siden med ofte stillede spørgsmål. Hvis du derefter fortsat har spørgsmål, kan du kontakte vores kundeservice.

Bemærk venligst at kunder også kan indberette en klage. Det koster ingenting, og klagerne sendes til vores kundeservice. Ved indgivelsen af ​​klager, bør kunderne helst kontakte kundeservice via formularen på kontaktsiden. Vi anbefaler, at formularen udfyldes med en passende klagekategori, så forespørgslen er let at identificere og kan behandles korrekt.

Kunder har ret til at klage over en beslutning eller en event inden for tre måneder, fra beslutningen blev taget, eller eventen fandt sted.

Et spørgsmål betragtes som en klage ud fra selskabets egen definition, hvis kunden rapporterer om:

- en teknisk fejl på hjemmesiden, som skyldes selskabet

- Den manglende opfyldelse af en virksomhedsbeslutning ud fra de givne vilkår og betingelser og / eller den gældende lovgivning

- Et misforhold mellem en virksomhedsbeslutning og disse regler og / eller gældende love.

Foruddefinerede serviceniveauer og processer sikrer, at behandlingen af ​​klager, når de har nået vores kundeservice, tillader at give kunderne et svar inden for en periode på højst 1 måned. Hvis der, baseret på karakteren af ​​grunden eller det problem, der førte til klagen, ikke kan leveres svar inden for den nævnte tidsramme, vil kunden blive underrettet og holdt ajour, indtil et endeligt svar foreligger.

Under processen undersøges, analyseres og revideres de involverede fakta af vores kundeservice eller af en ansvarlig afdeling for det relevante område. Resultatet af ovennævnte procedure vil blive meddelt kunden så hurtigt som muligt og kan bestå af: bekræftelse eller tilbagekaldelse af en truffet beslutning samt korresponderende motivation, præcisering af en given situation; svar eller midlertidige oplysninger i tilfælde af et tekniske problemer. Al kommunikation med kunden gemmes og arkiveres og står til rådighed under hele forløbet i det managementværtøj, som vores kundeservice benytter.