Kan advarsler slåes fra?

Mens big pot, hot hand og spilmønsteradvarsler kan deaktiveres, vil time-out-advarsler altid være aktiveret. Det er vigtigt at advare dig om, at du skal handle, for at du fortsat er med i spillet.