Turneringsregler

Følgende pokerturneringsregler gælder for alle PartyPoker.coms turneringer, medmindre andet er anført.

Registrering

 1. Single-table Sit and Go's starter så snart det nødvendige antal deltagere har sat sig ved bordet. Spillere vælger deres plads efter først-til-mølle-princippet.
 2. Multibord Sit & Gos starter når det krævede antal spillere har registreret sig. Spillerne bliver placeret tilfældigt.
 3. Multibord turneringer starter på fastlagte tidspunkter. Spillerne bliver placeret tilfældigt.
 4. Sen registrering er mulig i udvalgte multi-table turneringer. Registreringen anses for lukket når et af følgende sker:
  1. Første niveau af turneringen er slut.
  2. En spiller ryger ud af turneringen.
  3. Alle pladser er optaget.
  4. Den maksimale turneringskapacitet nås.
 5. Udvidet sen registrering: Vi tilbyder også udvidet sen registrering til udvalgte multi-table turneringer. Det vil stadigvæk være muligt at registrere sig efter niveau 1 er spillet, hvilket betyder at du kan registrere dig ved slutningen af niveau 2, niveau 3 eller endda endnu senere.

  Den udvidede sene registreringsperiode bliver først lukket under følgende omstændigheder:
  1. Når det angivne niveau under "Turneringsinformation" i lobbyen starter.
  2. Alle pladser er optaget.
  3. Turneringen har nået sin maksimale kapacitet.
  4. Når turneringen er under N pladser fra den sidste præmieplads (N>1).
 6. Spillere har mulighed for at afregistrere sig fra en Sit&;Go turnering før alle pladser bliver optaget.
 7. Spillere kan framelde sig multibord turneringer op til 5 minutter før turneringen starter. Spillere som registrerer sig mindre end 5 minutter før turneringsstart vil ikke være i stand til at afregistrere igen.
 8. Spillere kan afregistrere fra turneringer, som giver mulighed for sen registrering indtil 5 minutter før spillet begynder.

Regler

 1. Alle spillerne i turneringer skal lægge alle blinds og/eller antes. Spillere som ikke er til stede og som ikke er klar til at spille, bliver "blinded/anted off".
 2. Der holdes en fem-minutters pause hver time i alle programsatte turneringer, medmindre andet er angivet.
 3. Når der ikke er balance i en multibord turnering (dvs. et bord har flere spillere end et andet) fordeles spillerne på følgende mål:
  1. Tre spillere, hvis der er flere end 100 aktive borde.
  2. To spillere hvis antallet af aktive borde er 10, men færre end eller lige med 100.
  3. En spiller hvis antallet af aktive borde er færre end eller lige med 10.
 4. Spillere som flyttes til et nyt bord bliver spillet ind så hurtigt som muligt.
 5. Hver spiller skal lægge small blind og big blind i hver runde. Lukkede borde og flyttede spillere betyder at følgende kan ske:
  1. En spiller kan blive tvunget til at lægge big blind mere end en gang pr. runde.
  2. En spiller kan blive placeret ved knappen i mere end en hånd.
  3. En spiller kan springe over en eller flere blinds i en runde.
 6. Da ovenstående sker tilfældigt får ingen af spillerne en fordel på lang sigt og reglen er derfor fair for alle spillere.
 7. I spil med fælleskort (Texas Hold'em og Omaha), spilles om det højeste kort for at bestemme dealerknappens startposition. Hvis to spillere får samme høje kort, vil rækkefølgen på kortfarverne spar, hjerter, ruder og klør afgøre hvem der starter med knappen.
 8. Alle turneringer, undtagen tidsbegrænsede turneringer, fortsætter indtil én spiller har vundet alle chips. I nogle tilfælde (f.eks. Qualifer turneringer), kan en turnering stopped me mere end én spiller tilbage.
 9. Tidsbegrænsede turneringer (HellKat) slutter på deres planlagte tidspunkt. Udbetalinger afhænger af spillerens antal chips. Turneringer med en fastlagt spilletid slutter når den fastlagte spilletid er slut. Turneringer med tifældig spilletid har en maks. længde, men kan slutter tidligere. Turneringer med tifældig spilletid slutter aldrig med mere end under 10% af den tilbageværende maks. spilletid. Alle tidsbestemte turneringer slutter kun efter en fuldført hånd. Ingen spiller stopper midt i en hånd.
 10. I turneringer med tidsgrænser, vil top 3 (baseret på antal chips) dele pengepuljen i henhold til vores udbetalingsstruktur. I tilfælde af uafgjort, deler spillerne en passende præmie. For eksempel: Hvis tre spillere er tilbage i turneringen og to af dem har samme antal chips, deler de den samlede præmie for første- og andenpladsen. Spilleren på tredjepladsen vil få præmien for tredjepladsen.
 11. Tilsvarende, hvis der kun var to spillere tilbage, da turneringen sluttede, og der ikke var uafgjort mellem de to tilbageværende spillere, ville de resterende spillere opdele den samlede præmie for første- og andenpladsen, baseret på antal chips og spilleren elimineret på tredje ville modtage præmien for tredjepladsen.
 12. Tiden spillerne har til at reagere sænkes når der er 10% af tiden tilbage i tidsbegrænsede turneringer. Dette er for at afværge stalling.
 13. Med undtagelse af re-buy turneringer, ryger en spiller ud når han/hun har mistet alle sine jetoner.
 14. I limit-turneringer (faste indsatser) kan der foretages et bet og tre raises i hver indsatsrunde. Når der kun er to spillere tilbage, er der ingen grænse for antallet af raises. I pot-limit og no-limit turneringer, findes der ingen grænse for antallet af raises.
 15. Når to spillere er tilbage, skal den spiller, hvis tur det er til at lægge big blind, gøre dette og small blind får knappen. Small blind eller knappen handler først før floppet og som andenspiller efter floppet.
 16. Hvis to (eller flere) spillere på samme bord ryger ud i samme hånd, vil den spiller som startede hånden med de fleste jetoner, få den højeste slutplacering.
 17. Hvis to (eller flere) spillere fra forskellige borde ryger ud i samme hånd, vil præmiepengede blive fordelt ligeligt mellem disse spillere, som sluttede på den samme plads. De vil alle få tildelt den laveste placering.
 18. Hvis en turnering spilles hånd efter hånd, eller to eller flere spillere er blevet slået ud på den samme hånd (fra samme eller forskellige borde) vil spilleren som startede hånden med flest chips opnå en højere slutplacering.
 19. Det forventes at spillerne følger den gængse pokeradfærd. Spillere som overtræder den korrekte pokeradfærd kan blive diskvalificeret fra turneringen.
 20. Blødt spil er ikke tilladt i turneringer. "Blødt" spil sker når en spiller ikke better sin hånd til dens fulde potentiale for derved at hjælpe en anden spiller til at avancere i turneringen.
 21. Spillere, som ikke får meldt i tide, ('Time Out'), folder automatisk.
 22. Turneringer kan, ved fastsatte tidspunkter, gå i "hånd-for-hånd" mode. Dette gør det muligt for borde at spille det samme antal hænder på kritiske tidspunkter.

Annulleringspolitik

 1. Enkeltbord Sit & Go turneringer, Multibord Sit & Go turneringer, Multibord turneringer: Hvis en turnering aflyses af tekniske årsager, gælder følgende politik om tilbagebetaling:

  (a. Hvis turneringen ikke er startet endnu

  1. Alle registrerede spillere vil få deres buy-in og adgangsgebyr tilbagebetalt

  (b. Hvis turneringen ikke er startet og tilmelding stadigvæk er åben (hvis turneringen er i den sene registreringsperiode):

  1. Udgåede spillere på aflysningstidspunktet refunderes ikke deres buy-in (beløb, som indgår i præmiepuljen) eller adgangsgebyr (beløb, som selskabet tager).
  2. Spillere som stadigvæk er i turneringen vil få deres rebuy og adgangsgebyr tilbagebetalt.
  3. Buy-ins (foruden adgangsgebyr) samlet fra spillere som er blevet slået ud af turneringen, vil blive distribueret på procentbasis til de tilbageværende spillere, i henhold til hver spilleres chipsbunke.
  4. Den garanterede pengepuljes beløb i turneringen er ikke relevant for udregningen af udbetalinger.

  (c. Hvis turneringen er er startet og tilmeldingsperioden for turneringen er slut:

  1. Udgåede spillere på aflysningstidspunktet refunderes ikke deres buy-in (beløb, som indgår i præmiepuljen) eller adgangsgebyr (beløb, som selskabet tager).
  2. Spillere i turneringen på aflysningstidspunktet refunderes det beløb, som svarer til det beløb, som næste spiller, der udgik af turneringen, ville få. Af den resterende præmiepulje (tildelt per 1 point), fordeles 50 % ligeligt mellem alle spillerne i turneringen på aflysningstidspunktet. De øvrige 50 % fordeles procentvis i henhold til hver spillers jetoner på aflysningstidspunktet. De tilbageværende spillere vil også få deres adgangsgebyr refunderet.

  (d . I ekstraordinære tilfælde, hvor kvaliteten af vores service er meget forringet, f.eks. en guddommelig hændelse , et terrorangreb , brand eller ondsindede DDoS-angreb , forbeholder vi os retten til at annullere turneringer og kun at tilbagebetale spilleres buy-in og adgangsgebyr for turneringer, hvor den faktiske præmiepuljer eventuelt er mindre end den garanterede præmiepulje. I sådanne tilfælde, får alle spillere deres buy-in og adgangsgebyr tilbagebetalt også dem som blev slået ud inden aflysningen.

 2. Sit & Go Hero turneringer: Hvis en turnering aflyses af tekniske årsager, træder følgende tilbagebetalingspolitik i kraft:
  1. . Hvis turneringen ikke er startet endnu
   1. Alle registrerede spillere vil få deres buy-in og adgangsgebyr tilbagebetalt
  2. Hvis turneringen er startet:
   1. Udgåede spillere på aflysningstidspunktet refunderes ikke deres buy-in (beløb, som indgår i præmiepuljen) eller adgangsgebyr (beløb, som selskabet tager).
   2. Spillere i turneringen på aflysningstidspunktet refunderes det beløb, som svarer til det beløb, som næste spiller, der udgik af turneringen, ville få. Af den resterende præmiepulje (tildelt per 1 point), fordeles 50 % ligeligt mellem alle spillerne i turneringen på aflysningstidspunktet. De øvrige 50 % fordeles procentvis i henhold til hver spillers jetoner på aflysningstidspunktet. Det forudvalgte bounty-beløb bliver en del af pengepuljen, hvis den ikke er blevet vundet af en spiller. De tilbageværende spillere vil også få deres adgangsgebyr refunderet.
 3. En Sit & Go turnering regnes først for startet når det første kort er blevet uddelt.

 4. Spil for sjov og freeroll turnering: Aflyste turneringer uden buy-in for rigtige penge, regnes som ikke spillet. Dette gælder for spil for sjov turneringer, spil for sjov freerolls og og freerolls med rigtige penge. Præmiepuljerne for disse turneringer bliver ikke fordelt. Der bliver heller ikke givet kompensation til spillere, som stadigvæk deltager i turneringen på tidspunktet for annulleringen.
 5. Turneringens politik ved afbrydelser eller aflysninger gælder for alle turneringer.
 6. En Sit & Go turnering aflyses hvis alle spillere mister forbindelsen og 50 spil er blevet spillet inden de bliver forbundet igen.
 7. Vi forbeholder os retten til at annullere eller ændre turneringer til enhver tid, uanset årsagen og med eller uden forudgående varsel. Vi forbeholder os retten til at ændre vores pokerturneringsregler og politikker til enhver tid uden varsel. Sådanne ændringer træder i kraft, så snart de anføres i afsnittet om Turneringsregler på PartyPoker.coms hjemmeside. Det er spillerens eget ansvar at holde sig opdateret om turneringsreglerne og -politikkerne før han/hun registrerer sig til en turnering
 8. Pokerturneringsreglerne og de deri indeholdte politikker udgør den samlede aftale mellem spilleren og PartyPoker.com med hensyn til spillerens aktiviteter ved alle PartyPoker.com-turneringer, medmindre andet specifikt er oplyst med hensyn til reglerne for en bestemt turnering og anført på PartyPoker.coms websted.
 9. Med mindre andet er nævnt, sker al brug af vores hjemmeside i henhold til vores Betingelser og vilkår for brug. I tilfælde af uoverensstemmelser gælder disse betingelser.

Seneste opdatering: 06-12-2023