Hvad hvis jeg når det maks. tilladte beløb?

Hver bruger kan se og/eller ændre deres nuværende indbetalingsgrænser i deres kontoindstillinger. Når der anmodes om en indbetalingsgrænse, skal kunderne overveje, hvilke beløb, de ønsker at bruge på spil per måned, uge ​​eller dag. Kunderne kan anmode om en reduktion af deres grænse, der træder i kraft med det samme. Desuden er det også muligt for brugerne, i samarbejde med virksomheden, at blive enige om en højere personlig indbetalingsgrænse. Alle ansøgninger om en reduktion i indbetalingsgrænser kan behandles efter en bestemt ventetid i henhold til gaming-reguleringer. Selskabet forbeholder sig retten til at kontrollere og om nødvendigt nedsætte disse grænser til enhver tid.