Australsk fodbold

(Seneste opdatering d. 01.01.2012)

Ud over følgende specielle regler, er de generelle regler for spil gældende. De specielle regler har forrang over de generelle regler.

1.) Nedrykkende hold: Dette spil omhandler de hold, der rykker ned ved slutningen af sæsonen. Alle fremtidige ændringer, uanset årsag, er ugyldige i forbindelse med dette spil.

2.) Første spiller der scorer: Spillet afgøres af, hvilken spiller der scorer det første legale mål. Hvis kampen afbrydes, tæller det først legalt scorede mål. Hvis der indtil spillets afbrydelse ikke er scoret noget mål, er alle spil ugyldige. Hvis en spiller endnu ikke er kommet på banen, før det første mål er scoret, dømmes han som “non-runner”. Alle spil på denne spiller er ugyldige.

3.) Sidste spiller der scorer: Hvis en spiller ikke er kommet på banen før kampen er slut, dømmes alle spil på denne spiller som “non-runner” og er dermed ugyldige.