Tennis

(Seneste opdatering d. 20.3.2017)

Ud over følgende specielle regler, er de generelle regler for spil gældende. De specielle regler har forrang over de generelle regler.

1.) "2-vejs - hvem vinder?": For en tenniskamp, der ender med, at en af de to deltagere trækker sig, er "2-vejs - hvem vinder?"-spil gyldige, så snart kampens første sæt er slut. Den af dommeren udpegede vinder eller den spiller der går videre til næste runde gælder som vinder i spillet. Det samme gælder for doubles.

2.) Alle andre spil er gyldige, så snart deres resultater er sikkert afgjorte — det betyder, at der ikke eksisterer noget andet resultat, heller ikke før en deltagers eventuelle trækken sig tilbage. Spil, der ikke har frembragt noget resultat på det tidspunkt, hvor en deltager trækker sig, er ugyldige.

3.) Et sæt/parti/tie-break anses for at have fundet sted i det øjeblik den første bold er blevet spillet, men udfaldet af sæt/parti/tie-break er ikke bestemt før sæt/parti/tie-break er afsluttet.

4.) For alle spil, der omhandler antallet af kampe, medregnes et tie-break-parti som en kamp.

5.) Super tie-break (spillet op til 10 point): Hvis en kamp afgøres med super tie-break i stedet for med et sidste sæt, regnes super tie-breaket mht. spillene som et sæt, men ikke som et tie-break parti.

6.) Hvis en kamp afbrydes eller udskydes, er spil, der er indgået inden for rammerne af turneringen, fortsat gyldige, indtil kampen er gennemført. Derimod regnes kampe, der ikke finder sted inden for rammerne af turneringen (f.eks. showkampe) og som afbrydes eller udskydes, for ugyldige, hvis de ikke genoptages og gennemføres inden for 72 timer.

7.) I tilfælde af afbrydelser, kan en fortsættelse af kampen tilbydes, inklusive resultatet ved afbrydelsestidspunktet. Mht. spillene regnes denne fortsættelse som en ny kamp. Hvis en kamp afbrydes, men ikke genoptages, er alle spil, der omhandler fortsættelsen (inklusive resultatet ved spilleafbrydelsestidspunktet), ugyldige.

8.) Turneringsspil: Medmindre andet er anført, gælder "all bets stand"-princippet for alle spil, der omhandler det endelige resultat af en turnering.

9.a) "Hvem vinder/spiller flere games i runde X?: “Hvem vinder flest partier?” Vinderen af et spil er den deltager, der vinder de fleste partier i den samme turneringsrunde. Det er ikke afgørende, om en af de to spillere vinder eller taber sin kamp. Mht. dette spil gælder kun partier, der blev vundet/spillet af hver deltager (et tie-break -parti tæller som et game). Disse spil tilbydes kun på single-kampe, doubles tæller ikke med ved udregningen af spillet. Spillet baserer sig altid på den tilsvarende turneringsrunde (f.eks. runde 1, runde 2 etc.) Hvis mindst én af de to kampe slutter med, at en af deltagerne trækker sig, er alle spil ugyldige.

9.b) "Hvem vinder/spiller flest games i turneringen?”: Vinderen af et spil er spilleren, som i forhold til de andre spillere, vinder/spiller flest games i turneringen. Det er ikke vigtigt, hvor mange kampe spilleren vinder eller taber. I dette spil tæller kun antal vundne/spillede games (et tie-break-parti gælder som et game). Spillene tilbydes kun som “Single-kampe", og “Doubles-kampe” tæller ikke med i evalueringen af et spil. Alle spillene er gyldige, så snart begge spillere har spillet en bold i turneringen.

10.) Holdkampe (Davis Cup, Fed Cup, Hopman Cup, World Team Cup): Alle spil, der omhandler vinderen af en kamp imellem to hold, gælder, så snart den første bold i den første kamp er spillet. I tilfælde af, at et af holdene trækker sig, regnes for spillenes vedkommende det hold som vinder, der afgøres som sådan af den respektive myndighed.

11.) Hvis et hold trækker sig fra en kamp imellem to hold er alle spil ugyldige.

12.) Ændring af baneoverflade: I tilfælde af en ændring af overflade, lokaler eller skift fra indendørs bane til udendørs og omvendt, står alle spil inklusiv turneringsspil og spil på individuelle kampe.