Speedway

(Seneste opdatering d. 01.01.2012)

Ud over følgende specielle regler, er de generelle regler for spil gældende. De specielle regler har forrang over de generelle regler.

1.) Alle spil, der omhandler løb, gælder for et bestemt antal heats, almindeligvis 15. Hvis et løb aflyses, efter at 12 eller flere heats er gennemførte, afgøres alle spil i henhold til det officielle resultat. Hvis færre end 12 heats er blevet gennemført før aflysningen, er alle spil ugyldige. Dette gælder også for handicap-spil.

2.) Heatspil (korrekt score og heatvindere):

  • 2.a) Spillene afgøres i henhold til det officielle resultat af det respektive heat efter omkørsler og diskvalificeringer umiddelbart efter heat'et er gennemført, uanset evtl. ændringer der foretages på et senere tidspunkt af en pågældende myndighed.
  • 2.b) Bonusser og joker-point gælder IKKE. (Pointfordelingen er som følgende: 3 for at vinde heatet, 2 for andenpladsen, 1 for tredjepladsen).
  • 2.c) I spil, hvor navne på deltagerne er nævnt, skal de alle køre, for at spillet er gyldigt. Løbsudelukkelse regnes som deltagelse.

3.) Head-to-Head-spil: Hvis én eller begge udøver(e) ikke deltager i mindst 3 heats, er alle spil ugyldige. Bonuspoint medregnes ikke.

4.) Samlet antal point (over/under): Hvis en udøver ikke deltager i mindst 3 heats, er alle spil ugyldige. Bonusser og joker-point gælder IKKE i en førers individuelle pointscore i et løb. (Pointfordelingen er som følgende: 3 for at vinde heatet, 2 for andenpladsen, 1 for tredjepladsen).

5.) I British Elite League og World Cup “jokerheats" medregnes taktiske point som i normale heats (maks. 3 point for en heatvinder etc.).

6.) Uafgjort: Hvis to deltagere slutter med samme antal point i en match, gælder følgende:

  • 6.a) Forrang gives til deltageren med den bedste placering i det heat, som de to ryttere mødtes i.
  • 6.b) I tilfælde af fortsat dødt løb, gives forrangen til den deltager (der med samme antal point i en match) har det største antal første, anden eller tredje pladser (et “0” gives for den sidste placering, som stilles højere end diskvalificering uanset grund).
  • 6.c) Hvis løsning 6.a) og 6.b) ikke kan afgøre spillet, tildeles deltageren med det laveste rygnummer den bedste placering.

7.) Kamp om antal point: Hvis 2 eller flere deltagere opnår det samme antal point for deres respektive hold i det samme heat, afgøres spillene i henhold til deltageren med den bedste placering i dette heat.