Hockey

(Seneste opdatering d. 01.01.2012)

Ud over følgende specielle regler, er de generelle regler for spil gældende. De specielle regler har forrang over de generelle regler.

1.) Første deltager, der scorer: Hvis kampen aflyses, efter at det første mål er blevet scoret, er alle spil gyldige. Hvis der ikke er blevet scoret mål, før spillet aflyses, er alle spil ugyldige. Hvis en deltager ikke er kommet på banen før det første legale mål, regnes vedkommende som "ikke-deltagende" (non-runner), og alle spil på denne deltager er ugyldige.

2.) Nedrykkende hold: Dette spil omhandler de hold, der rykker ned efter sæsonens afslutning. Alle efterfølgende ændringer uanset grund, er uden relevans for dette spil.