Cricket

Ud over følgende specielle regler, er de generelle regler for spil gældende. De specielle regler har forrang over de generelle regler.

1.) Spil på kampe Hvem vinder kampen? Alle spil på kampe bliver afgjort i overensstemmelse med de officielle konkurrenceregler. I kampe påvirket af dårligt vejr, vil væddemål blive afgjort i overensstemmelse med det officielle resultat. Dette omfatter kampe berørt af en matematisk beregning som Duckworth-Lewis-metoden. Hvis der ikke er noget officielt resultat, er alle væddemål ugyldige. I tilfælde af uafgjort, hvor de officielle konkurrenceregler ikke bestemmer en vinder, afgøres vinderen i henhold til dead-heat reglerne. I konkurrencer hvor en bowl off eller super over bestemmer en vinder, vil væddemål blive afgjort i henhold til det officielle resultat. I First Class kampe, hvis det officielle resultat er uafgjort, vil væddemål blive afgjort som et dead-heat mellem begge hold. Hvis uafgjort blev tilbudt, vil væddemål på uafgjort blive afgjort som tabte. Hvis en kamp afbrydes på grund af eksterne faktorer, vil væddemål blive annulleret, medmindre en vinder erklæres ud fra de officielle konkurrenceregler. Hvis en kamp bliver aflyst, er alle væddemål ugyldige, hvis den ikke omspilles eller genstartes inden for 36 timer efter det annoncerede starttidspunkt.

2.) Ændring af spillested Hvis kampen ikke længere spilles på det annoncerede spillested, vil dit væddemål stadig stå. Dette gælder så længe spillestedet ikke er blevet ændret til modstanderens hjemmebane (eller i tilfælde af internationale kampe, så længe spillestedet forbliver i samme land).

3.) Spil på kampe: Dobbelt chance Vil kampresultatet være en af de tre muligheder, der gives? Uafgjort vil blive afgjort som et dead heat. Alle spil på kampe bliver afgjort i overensstemmelse med de officielle konkurrenceregler. Hvis der ikke er noget officielt resultat, er alle væddemål ugyldige.

4.) Spil på kampe: Uafgjort intet spil Hvem vinder kampen, når alle spil bliver ugyldige, hvis kampen ender uafgjort? Uafgjort vil blive afgjort som et dead heat. Alle spil på kampe bliver afgjort i overensstemmelse med de officielle konkurrenceregler. Hvis der ikke er noget officielt resultat, er alle væddemål ugyldige.

5.) Bedste gærdespiller i en inning Vindende væddemål skal forudsige den bedste runscorer i en individuel inning i en kamp. Væddemål står forudsat at 60 overs er bowled i en testmatch eller First Class inning, 25 overs er blevet bowled i en One Day International eller 50 over domestic inning, 10 overs skal fuldføres i en inning for en 20/20 match. Runs scoret i en Super Over tæller ikke. Alle 11 i startopstillingen er berettiget, uanset om de batter i en inning eller ej. Væddemål på en spiller som ikke er i startopstillingen på 11 vil være ugyldige. Hvis en spiller trækker sig fra sin inning af en eller anden grund og ikke fortsætter, vil hans score på det tidspunkt,han trækker sig betragtes som hans samlede resultat. I tilfælde af at to eller flere spillere har scoret det samme højeste antal runs, gælder dead-heat reglen.

6.) Top bowler i en inning Vindende spil skal forudsige den spiller, der har taget flest gærder i en inning i en kamp. Væddemål står forudsat at 60 overs er bowled i en testmatch eller First Class inning, 25 overs er blevet bowled i en One Day International eller 50 over domestic inning, 10 overs skal fuldføres i en inning for en 20/20 match. Gærder taget i en Super Over tæller ikke. Alle 11 i startopstillingen er berettiget, uanset om de bowler i en inning eller ej. I tilfælde af at to eller flere spillere har scoret det samme højeste antal runs, gælder dead-heat reglen.

7.) Antal runs/gærderi en session Vindende spil skal forudsige antallet af runs eller gærder i en session. Den første session er spilletiden mellem start og frokost. Den anden session er spilletiden mellem frokost og te. Den sidste session er spilletiden mellem Tea og kampens afslutning. I tilfælde af at mindre end 20 overs bliver kastet i en session, vil alle spil blive ugyldige. Hvis begge hold batter i en session, vil væddemål blive afgjort på det samlede antal runs eller gærder.

8.) Hold inning runs/kamp handicap I tilfælde af en reduceret overskamp, kendt som Duckworth-Lewis, vil alle disse markeder være ugyldige.

9.) Run Outs/Total 6's/Total 4’s/ Total Wides /Total Stumpings/Total Ducks/Specials I en én-dag eller 20/20-kamp, i tilfælde af en reduceret overskamp, kendt som Duckworth-Lewis, vil alle disse markeder være ugyldige, medmindre linjen består forud for reduktion i overs.

10.) Run Outs/6's/4’s/Wides /Stumpings/Ducks tæller ikke i super over.

11.) Individuelle gærdespiller runs Vindende spil skal forudsige antallet af runs scoret af en individuel gærdespiller i en inning eller kamp. Væddemål er ugyldige, hvis gærdespilleren ikke står over for en bold i en inning. Hvis en spiller trækker sig fra sin inning af en eller anden grund og ikke fortsætter, vil hans score på det tidspunkt han trækker sig betragtes som hans samlede resultat. Runs scoret i en Super Over tæller ikke.

12.) Individuelle bowler gærder Vindende spil skal forudsige antallet af gærder taget af en individuel bowler i en inning eller kamp. Spil står hvis bowleren har bowled mindst én bold. Spil er ugyldige hvis bowleren ikke bowler på noget tidspunkt i en inning eller kampen. Gærder taget i en Super Over tæller ikke.

13.) Batting kampspil Vindende spil skal forudsige det højeste antal point af en af to gærdespillere i en inning eller match. Begge gærdespillere skal gå ind i bat og mindst én bold skal være bowlet til begge spillere i en inning eller kampen. I tilfælde af uafgjort er spil ugyldige med mindre andet er angivet. Runs scoret i en Super Over tæller ikke.

14.) Bowling kampspil Vindende spil skal forudsige hvilken af to bowlers i en inning eller kamp, der tager flest gærder. Begge bowlere skal bowle mindst én bold i kampen for at spil er gyldige. I tilfælde af uafgjort er spil ugyldige med mindre andet er angivet. Gærder taget i en Super Over tæller ikke.

15.) Højeste første gærde partnership Hvilket hold scorer flest runs før de taber deres første gærde? Hvis battingholdet når slutningen af deres tildelte overs, når deres mål eller erklærer inden den første gærde falder, bliver resultatet afregnet. Til afviklingsformål regnes en gærdespiller som trækker sig ikke som et gærde. I begrænsede overskampe vil væddemål være ugyldige, hvis innings er reduceret på grund af eksterne faktorer, herunder dårligt vejr, medmindre afregningen allerede er fastlagt. I First Class-kampe refererer markedet kun til hvert holds første omgang. Begge hold skal batte.

16.) Flest sixes. Hvilket hold scorer flest sixes? I begrænsede overskampe bliver væddemål ugyldige, hvis det ikke har været muligt at afslutte mindst 50% af de planlagte overs på grund af eksterne faktorer, herunder dårligt vejr, medmindre afviklingen af væddemålet allerede er fastlagt. Væddemål vil også være ugyldige, hvis et hold står over for mindre overs end modstanderen, medmindre afviklingen af væddemål allerede var fastslået, før reduktion af overs fandt sted. Kun sixes fra gærdespil (fra enhver levering - lovlig eller ej) tæller i henhold til samlede sixes. Overthrows og extras tæller ikke. Runs scoret i en Super Over tæller ikke.

17.) Næste gærde Hvor mange runs scorer battingholdet inden den næste gærde falder? Hvis battingholdet når slutningen af deres tildelte overs, når deres mål eller erklærer inden det angivne gærde falder, bliver resultatet afregnet. Til afviklingsformål regnes en gærdespiller som trækker sig ikke som et gærde.

18.) Runs i en over Hvor mange antal runs scores i en bestemt over? Den angivne over skal afsluttes for at væddemål tæller, medmindre afregningen allerede er fastlagt. Hvis en inning slutter i løbet af en over, så vil overgangen anses for at være fuldstændig, medmindre inningen er afsluttet på grund af eksterne faktorer, herunder dårligt vejr, i hvilket tilfælde alle spil bliver ugyldige, medmindre afregningen allerede er fastlagt. Hvis denne over ikke påbegyndes af en eller anden grund, er alle spil ugyldige. Extras og straffe runs i denne over tæller.

19.) Gærde i over Falder et gærde i den angivne over? Til afviklingsformål tæller ethvert gærde, herunder run outs. Til afviklingsformål regnes en gærdespiller som trækker sig på grund af en skade ikke som et gærde. Hvis en gærdespiller bliver timet ud eller trækker sig, anses gærdet for at have fundet sted på den tidligere bold. Den angivne over skal afsluttes for at væddemål tæller, medmindre afregningen allerede er fastlagt. Hvis en inning slutter i løbet af en over, så vil overgangen anses for at være fuldstændig, medmindre inningen er afsluttet på grund af eksterne faktorer, herunder dårligt vejr, i hvilket tilfælde alle spil bliver ugyldige, medmindre afregningen allerede er fastlagt. Hvis denne over ikke påbegyndes af en eller anden grund, er alle spil ugyldige. Extras og straffe runs i denne over tæller.

20.) Over ulige/lige Vil antallet af runs scoret i den angivne over være ulige eller lige? Nul vil blive anset for at være et lige antal. Den angivne over skal afsluttes for at væddemål tæller, medmindre afregningen allerede er fastlagt. Hvis en inning slutter i løbet af en over, så vil overgangen anses for at være fuldstændig, medmindre inningen er afsluttet på grund af eksterne faktorer, herunder dårligt vejr, i hvilket tilfælde alle spil bliver ugyldige, medmindre afregningen allerede er fastlagt. Hvis denne over ikke påbegyndes af en eller anden grund, er alle spil ugyldige. Extras og straffe runs i denne over tæller.

21.) Næste mand ud Hvem bliver den næste gærdespiller der sendes ud? Hvis enten en gærdespiller trækker sig tilbage, eller gærdespilleren ved afslutningen er en anden en de citerede, bliver væddemålene placeret på begge gærdespillere erklæret ugyldige. Hvis der ikke falder flere gærder, er spil ugyldige.

22.) Metode for næste gærde afvisning Hvordan vil den næste gærdespiller være ude? Resultatet vil blive bestemt ved afvisningsmetoden for det næste gærde, der falder. Til afviklingsformål regnes en gærdespiller som trækker sig ikke som en wicket. Hvis det angivne gærde ikke falder, er spil ugyldige.

23.) Seriespil Vindende spil skal forudsige det hold der vinder serien. Væddemål er ugyldige, hvis det planlagte antal kampe i serien ikke er blevet afsluttet, medmindre et tilstrækkeligt antal kampe er blevet spillet for at bestemme resultatet af serien. I tilfælde af uafgjort i serien gælder Dead Heat reglen for væddemål placeret på de to hold, medmindre gevinst for uafgjort er angivet. Spil sat på uafgjort vil være tabte.

24.) Top gærdespiller/bowler Vindende spil skal vælge batsman og bowler med de højeste samlede runs eller gærder i serien. Alle spillere tæller på dette marked, uanset om de spiller i serien eller ej. Spillere kan til enhver tid tilføjes til dette marked. I alle tilfælde, hvor ovenstående regler ikke dækker en situation, vil det officielle resultat bestemme afregningen.