Boksning

(Seneste opdatering: 4.9.2017)

Ud over følgende specielle regler, er de generelle regler for spil gældende. De specielle regler har forrang over de generelle regler.

1.) Dato: Hvis kampen uanset grund ikke finder sted, men dog genstarter inden for 28 dage efter det oprindelige starttidspunkt, er alle spillene gyldige for den flyttede kamp. Hvis kampen IKKE begynder inden for 28 dage efter det oprindelige starttidspunkt, er alle spillene ugyldige

2.) Hvis en flyttet kamp finder sted i et andet land end det oprindeligt planlagte, er alle spillene ugyldige. Hvis en flyttet kamp finder sted i en anden arena i det samme land, er alle spillene gyldige.

3.) Resultatet umiddelbart efter kampens afslutning gælder som det endelige resultat Dette gælder også for en eventuel omtælling af dommernes noteringer/bedømmelseskort I tilfæde af at en kamp bliver erklæret "Teknisk uafgjort" vil uafgjort være det vindende resultat. Ingen efterfølgende vedtagede ændringer af nogen myndighed har indflydelse på spillets udfald.

4.) Samlede point /omgange (over/under) Hvis kampen afbrydes inden dens afslutning, er alle spil ugyldige, medmindre det højest mulige antal point allerede er opnået; i det tilfælde er alle spil gyldige. Hvis en bokser ikke starter i næste runde, bedømmes den foregående afsluttede runde som kampens sidste.

5.) Knockdown/tælling: Kun knockdowns, der medfører tælling fra dommeren, eller hvor dommeren begynder på en tælling, er gyldige i dette spil.

6.) Individuelle omgangsspil: Spillet afgøres i henhold til den runde der er blevet spillet på. Hvis en bokser ikke starter en runde, regnes den forrige runde som det vindende resultat for dette spil. Hvis antallet af runder, af en eller anden årsag, ændres inden kampen, er alle spil på runder ugyldige.

7.) Hvis kampen ender uafgjort og ingen odds er blevet tilbudt på denne mulighed, vil alle spil være ugyldige.

8.) Vinder metode: Alle spil afgøres i henhold til det officielle resultat. Hvis antallet af runder ændres inden kampen, tæller alle spil. Tilbudte muligheder:

- KO: Hvis en spiller ikke rejser sig efter der er talt til 10 

- TKO: Hvis kampen stoppes af dommeren eller en bokser giver op
- Teknisk afgørelse: Når kampen stoppes af en flænge/en skade, der ikke skyldes et slag, og afgøres af dommerens scorecards inden det planlagte antal runder er afsluttet

- Diskvalifikation: Når kampen stoppes af dommeren eller en eller begge boksere bliver diskvalificeret
- På point: Når kampen afgøres af dommernes noteringer/bedømmelseskort efter det planlagte antal runder 

- Uafgjort: Når dommernes noteringer/bedømmelseskort er uafgjort eller hvis dommeren stopper kampen og erklærer resultatet for teknisk uafgjort.