Snooker

(Seneste opdatering d. 01.01.2012)

Ud over følgende specielle regler, er de generelle regler for spil gældende. De specielle regler har forrang over de generelle regler.

1.) Hvis en kamp starter, men af en eller anden grund ikke fuldføres, aflyses alle spil på kampens resultat.

2.) Mht. spillene tæller kun de legalt pottede kugler. Dvs. ved ”foul ball” gælder de pottede kugler ikke. Spillene afgøres tilsvarende.

3.) Sætspil (Korrekt score): Spillet omhandler den korrekte samlede score i sæt.

4.) Sætvinder: Dette spil omhandler vinderen af et bestemt sæt. Det respektive sæt skal være afsluttet, før spillene er gyldige.

5.) Hvis der bliver et re-rack i en frame, gælder følgende regler:

  • Vinder af frame: Alle spil gælder og afgøres iht. den officielle vinder af en frame.
  • Afgjorte spil: Alle spil, som er afgjort før et re-rack forekommer, er gyldige. Overensstemmende handlinger efter re-rack er irrelevante for spillet.
  • Ikke-afgjorte spil: Alle spil, som ikke er afgjort før et re-rack forekommer, afgøres kun i henhold til det, som forekommer efter re-rack. Overensstemmende handlinger før re-rack er irrelevante for spillet.
  • Alle spil på det endelige resultat i en frame (for eksempel spil på totalt, lige/ulige) afgøres iht. det officielle resultat i en frame.

6.) Længde på frame/kamp: Spillene afgøres ifølge tiden mellem den første pot og afslutningen af framen/kampen, uanset om framen/kampen afsluttes på normal vis, eller om en spiller giver op.