Baseball

(Seneste opdatering d. 18.06.2020)

Ud over følgende specielle regler, er de generelle regler for spil gældende. De specielle regler har forrang over de generelle regler.

1.) Ekstra innings: Medmindre andet er angivet, afgøres spillene ifølge det officielle resultat inklusive alle eventuelle ekstra innings.

2.) Spilletid: For afbrudte kampe gælder generelt, at hvis kampen bliver afbrudt før sin officielle afslutning, anses resultatet som officielt gældende efter 5 færdige innings (4 ½ innings, hvis hjemmeholdet fører).

Medmindre andet er angivet, gælder denne regel for alle spil.

Undtagelser:

  • “Live-spil”: Spil er først gyldige, når kampen er afsluttet/færdigspillet. Nårsomhelst en kamp afbrydes, er alle spil ugyldige, med undtagelse af de spil, der allerede var afgjort før afbrydelsen fandt sted og Money Line, hvis der er spillet mindst fem (5) innings (4 ½ innings, hvis hjemmeholdet fører).
  • Finnish Baseball: To omgange skal spilles, for at spillet er gyldigt.
  • Totalt: Spil afgøres efter det officielle resultat efter 9 innings (8 ½ innings hvis hjemmeholdet er foran). I de tilfælde hvor der spilles ekstraomgange, bliver spillene afgjort efter det officielle slutresultatet. Hvis kampen er afgjort på et tidligere tidspunkt, slettes alle spillene, undtagen når det størst mulige sammenlagte resultat er nået.

3.) Spilletidsbegyndelse: Alle kampe skal starte på fastlagt kalenderdag/sted. I modsat fald er alle spil på samme kamp ugyldige.
- European baseball: Hvis en kamp bliver udsat eller aflyst, men starter igen inden for 72 timer, tæller spillene.

4.) Run line: Spil afgøres ifølge det officielle resultat efter 9 innings, (8 ½ innings hvis hjemmeholdet fører), inklusive alle eventuelle ekstra innings.

Tidligere afslutning: Afsluttes kampen på grund af et for stort forspring, forbliver alle run line-spil gyldige (gælder kun for World Baseball Classics, VM og OL kampe).

5.) “Grand Salami”: Dette spil gælder totalt antal «runs» som opnås i alle kampene på en givet dag. Kun kampe spillet på den pågældende dagen (i henhold til MLBs kalender) gælder. Hvis en eller flere kampe bliver udsat eller tilføjet kalenderen, efter at de initielle odds er offentliggort, er spillene ugyldige. Skulle en kamp blive stoppet, før den er fuldført, annulleres alle spil.

6.) Divisionsmester: Hvis spillesæsonen afkortes, afgøres spil på divisionsmesterskabet ifølge den gældende autoritets afgørelse.

7.) I hvilken situation befinder (spiller X) sig efter sit første slag: Spillenes udfald afgøres af, hvad der sker efter, at slåeren forlader sin hjemmebase. Han er enten “ude”, “på base” eller han scorer et “home run”. Hændelser udløst af den næste slåer på hjemmebasen har ingen indflydelse på spillets udfald.

8.) Hvis et sejrsspil, total- eller handicapspil ender uafgjort, og ingen odds er tilbudt på denne mulighed, er alle spil ugyldige.

9.) Specialspil spiller: Den respektive udøver skal deltage for at spillet er gældende.

10.) Spiller Head-to-Head (H2H) spil - langtid (f.eks. Hvilken spiller scorer flest runs i en sæson? Spiller A/Spiller B): Hvis en spiller ikke er på den aktive "roster" i den regulære sæson, er alle spil ugyldige. Hvis en spiller skifter hold, gælder den kombinerede statistik.

11.) Hvor mange sejre tager hold X i den ordinære sæson?: Holdet skal spille 160 kampe i den ordinære sæson for at spil gælder.


12.) Seriespil: En serie er ifølge dette spil et antal kampe (normalt 3 eller 4), som spilles på række af de samme hold på samme bane. Seriespil henviser til det hold, som vinder flest kampe i serien - ved uafgjort (begge hold vinder lige mange kampe) stryges alle spil.

  • Kun kampe, som er afsluttet inden for den specificerede tidsfrist, tæller.
  • Hvis et hold spiller mod en anden modstander mellem de planlagte kampe, har dette ikke noget at sige for seriespillene.
  • For at alle spillene skal gælde skal mindst en kamp i serien være blevet spillet.
  • Hvis en kamp afsluttes før tid, er kampen godkendt for serien, hvis der officielt udråbes en vinder.
  • En udsat kamp fra foregående runde er ikke en del af den nuværende serie.
  • Hvis en kamp enten er udsat eller forsinket, men fortsætter og afsluttes samme dage, tæller kampen i serien.